Ønsker du eller din virksomhed at være med til at støtte BÅDE kilma og socialt udsatte så læs videre om Grib Bolden


Grib Boldens borgere er primært psykisk sårbare og socialt udsatte, som trods mange velmenende forsøg ikke har været i stand til at få fodfæste som selvforsørgende. Det er vores vision, via helt almindelige arbejdsopgaver, at hjælpe disse personer væk fra offentlig forsørgelse, til en selvstændig tilværelse med inklusion i det omgivende samfund. Vi vil stoppe social udstødning, og isolation.


Grib Bolden, er en underafdeling i virksomheden PS Contact. Indehaver, Pia Saaby Sørensen, har længe haft en ide om at der må være en måde at kunne flette klima, genbrug og miljø sammen med beskæftigelse af vores samfunds udsatte borgere, således blev Grib Bolden til en realitet. Grib Bolden har været nogle år undervejs, hvor konceptet, materiale og produkt sortiment er blevet udfordret, testet og udviklet til en kvalitet der nu er klar til videresalg. 

 

Grib Bolden er efterhånden et hyggeligt, sikkert og stabilt værksted, som laver gode kvalitets varer af genbrugsmaterialer. Materialer, som du og jeg, måske ser som affald eller blot en sten/gren, får nyt liv i Grib Bolden's værksted og bliver til smuk udsmykning til din virksomhed eller dit hjem. Dette kan f.eks være sække fra kaffebønner, gamle dæk, sten eller grene/pinde. Disse bliver blandt andet til; forskellige julevarer, puffer og børneskamler, opslagstavler, spil og meget andet. 


Vi har skabt en rummelig arbejdsplads med borgere og medarbejder der brænder for kreativitet og håndværk , som sammen laver smukke og klimavenlige ting. Der er ro og plads til at finde medarbejdernes og borgernes ressourcer og begrænsninger, og derved sammen at finde arbejdsgange, tilgange og opgaver, der er tilpasse hver enkelt borgers ressourcer. 


Støt op om vores koncept ved at købe vores produkte her på siden.

Konceptualisering


Hos GRIB Bolden ser vi muligheder hvor andre ser begrænsninger og mest af alt, så tror vi på at alle mennesker kan, og vil noget under de rette forudsætninger.  Vi elsker når samspil imellem mennesker, borgere, kollegaer, ledere etc. når helt nye højder, fordi alle tager ansvar og arbejdede videre på konceptet, tror på ideen, tror på hinanden og tror på andre. Således blev GRIB BOLDEN en realitet. 


Grib Bolden's koncept var at finde et samspil imellem miljø, klima og beskæftigelse. At kunne tilbyde psykisk sårbare et alternativ til et liv på offentlig forsørgelse. At kunne arbejde med materialer fra naturens egne resourcer eller modtages af virksomheder, hvor de for dem har været brugt til det formål de skulle, med aldre ord skrald/affald. På denne måde kan vi lave smukke produkter klar til videresalg, ikke blot lavet af udsatte borgere, men også med minimum belastning på miljøet.  


Værkstedet har på nuværende tidspunkt tilknyttet 3 faste medarbejdere, og 5 borgere.

Overskud fra salg af varer skydes direkte tilbage i virksomheden, for at bygge videre på konceptet ved enten at forbedre arbejdspladsen eller kunne tilbyde flere pladser til borgere. 

Det naturlige valg

Når du og dit firma køber en vare, hos Grib Bolden, vil det være synligt for modtageren, at dit firma har truffet et valg, og er klar til at vise, at i dermed er villige til at tage et social medansvar, for vore udsatte borgere. Dette er samtidig en mulighed for, uden merudgifter, at styrke virksomhedsprofil og CSR.

Det nye

Vi vil skabe en rummelig virksomhed for borgere længst væk fra det ordinære arbejdsmarked, hvor den enkelte vil få mulighed for at udnytte egne ressourcer bedst muligt. Medarbejderne, virksomhederne og vores andre kunder bliver alle bærere af nøglen til at få knækket koden, og blive aktive medspillere i at få integreret socialt udsatte, som ikke vil kunne rummes på ordinære vilkår.

Materialer, Miljø & Genbrug

Det grønne valg


Hos Grib Bolden udfordrer vi konstant vores medarbejdere og borgere til at komme op med spændende produkter, med rod i genbrug eller naturligt tilgængeligt materiale. 

Tænker man kreativt er der utroligt mange fantastiske materialer tilgængelige, som andre blot smider ud. Vi bruger blandt andet;

  • Dæk doneret af lokale værksteder
  • Brugte kaffebønne sække
  • Genbrugstræ
  • Stubbe, grene, træ, pinde, kogler og sten


Vores verden har brug for at vi tænker kreativt, og genbruger hvor muligt. At vi bruger de fantastiske råvarer der er frit tilgængelige i vores fantastiske natur. 

Kvalitetssikring

Det sikre valg


Vores produkter er udviklet i sammenspil imellem borgere og professionelt personale, hvor der tages højde for alt i processen fra rengøring af råvarer til udføring af det endelige produkt. Der laves altid kvalitetssikring af alle produkter inden de bliver bekræftet som egnet til videresalg. 

Da der arbejdes med genbrug og naturlige materialer, kan der forventes forskellighed og variation i produkter, da alle produkter er lavet unikt.